Intel Core i7 2600 (3.4GHz, 8M L3 Cache, Socket 1155, 5.0 GT/s QPI)

Em có thể giúp được gì cho anh/chị?
077.222.4442 0987.737.612
Cùng chia sẻ thông tin hữu ích nhé