Dịch vụ

Thay màn hình iPhone 6S

Nhân biết lỗi màn hình cảm ứng   Máy còn rung, còn chuông mà  màn hình không hiển thị Màn hình sọc, chảy mực Cảm ứng không nhạy đơ, loạn   Nguyên nhân gây ra lỗi màn hình cảm ứng